Consell Nacional Català

Entitat política catalana creada com a resultat de la Conferència Nacional Catalana de Mèxic (1953), on participaren, directament o delegada, representants procedents de tots els Països Catalans.

Fou constituït per un consell general, amb representants de diverses tendències, i un consell executiu, amb residència a Mèxic. Tingué com a primer president Salvador Armendares i com a secretari general Miquel Ferrer. El 1964 la presidència restà vacant. El consell executiu fou traslladat a Europa, i Josep Maria Batista i Roca es féu càrrec de la secretaria general. Mantingué, a l’exili, una presència testimonial a través de les Conferències Nacionals de Mèxic (1963) i Avinyó (1969), treballà per la difusió internacional del plet català, promogué els Aplecs de Toluges (1965) i edità els butlletins del Servei d’Informació Nacional Català. La mort de Batista i Roca (1978) extingí virtualment el Consell.