Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

CoNCA (sigla)

Els nous membres del CoNCA elegits els 2012 amb la presidenta del Parlament de Catalunya

© Generalitat de Catalunya

Organisme públic que té per finalitat assessorar la política cultural del govern de Catalunya, organitzar la política de suport i promoció a la creació artística i assignar-ne els recursos.

Té un precedent remot en la Junta de Museus de Barcelona del 1907 i, posteriorment, a l’octubre del 2003 professionals de la cultura constituïren la Plataforma pel Consell de les Arts, que advocava per l’establiment d’un sistema de protecció i foment a la creació despolititzat i sense ingerències partidistes.

La llei per la qual es creà aquest ens fou aprovada pel Parlament de Catalunya el 8 de maig de 2008. Estableix com a òrgans de govern el Plenari, integrat per onze membres de trajectòria reconeguda en l’àmbit cultural i independent elegits pel Parlament de Catalunya, amb les funcions bàsiques d’aprovar l’avantprojecte del pressupost i elaborar el programa; la Presidència, nomenada d’entre els membres del Plenari pel president de la Generalitat, que també proposa la llista de membres del Consell, elegibles per un període de cinc anys renovable un cop i sotmesos a determinades incompatibilitats; les vicepresidències primera i segona, amb funcions de portaveu i representació; la Direcció, nomenada pel govern a proposta del departament competent en matèria de cultura, amb la conformitat prèvia de la presidència del Consell que representa coordina i du a terme les resolucions del Consell; i la Comissió d’Ajuts constituïda per la Presidència del Consell, les dues vicepresidències i un representant del departament de cultura, que determina i executa l’assignació d’ajuts.

La llei explicita també un especial suport a les expressions culturals i artístiques en llengua catalana i a les relacions preferents amb creadors de la resta de territoris de parla catalana. Atorga, des de l’any 2009, els Premis Nacionals de Cultura .

Xavier Bru de Sala i Castells en fou el primer president del gener a l’octubre de 2009, que fou rellevat per Francesc Guardans i Cambó . Aquest any esdevingué membre de la Federació Internacional de Consells de les Arts i Agències de Cultura (IfACCA).

Al novembre de 2011 dimitiren deu dels onze membres del Plenari, inclòs el president, en protesta per les retallades en recursos i competències del CONCA que dugué a terme el govern de la Generalitat, el qual poc després anuncià una remodelació de les competències del CONCA, especialment en matèria de concessió de subvencions, que passaria a un altre organisme.

Al juny de 2012 fou nomenat nou president del CONCA Carles Duarte i Montserrat al capdavant d'un nou Plenari.