Consell Valencià de Cultura

Institució consultiva i assessora en temes culturals valencians creada per la Generalitat Valenciana el 1985.

El consell consta de 21 membres elegits per les Corts Valencianes segons la representació parlamentària dels diferents partits polítics. El president de la Generalitat té la potestat de triar el president del consell, lloc que ocupa el bioquímic valencià Santiago Grisolia des del 1996. L’objectiu d’aquest organisme és oferir assessorament a totes les institucions valencianes, com ara la Generalitat, les diferents conselleries o els ajuntaments. Per la seva incidència social cal destacar el dictamen sobre la llengua dels valencians, que fou demanat per les Corts Valencianes i publicat el 1998, on es reconeix tàcitament la unitat de la llengua parlada per catalans, valencians i illencs. A instàncies de la recomanació del Consell, el mateix any fou creada l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, constituïda l’any 2001, amb capacitat normativa sobre la llengua. L’any 2013 la Generalitat Valenciana aprovà la reducció del nombre de membres del Consell de 21 a 11.