consens

m
Sociologia

Acceptació per una comunitat d’una opinió, proposició o ideologia.