consens

consenso (es), assent, accord (en)
m

Consentiment, especialment per a una cosa demanada.