consensuar

tr
Política

Aprovar per consens de tots els partits o de llur majoria.