consignació

f
Història

Fons procedent dels imposts i les contribucions municipals de Palma, dit també universal consignació , destinat, segons el Contracte Sant (1405), al pagament de les pensions als creditor censalistes.

L’administrava una junta de consignació , i la reclamació de la seva lluïció fou un del objectius de la revolta dels agermanats mallorquins (1521-23). Pesà damunt les finances municipals fins a mitjan s XIX.