consonant dental

dental
f
Fonètica i fonologia

Articulació consistent en el contacte o aproximació de l’àpex de la llengua a la superfície interior de les incisives superiors.

En català són dentals, o liguodentals, les realitzacions [t], [d], [d].