consonant líquida

f
Lingüística i sociolingüística

Nom amb què és coneguda, des de l’antiguitat, cadascuna de les consonants m, n, l i r.

Avui aquesta denominació no satisfà alguns lingüistes, que reserven la denominació de líquides solament per a la l i la r, atesa llur aptitud per a formar grups (pl, pr). Ambdues consonants s’han mantingut en el pas de l’indoeuropeu a les altres llengües: gr: φύρα, llat: foris, gòtic: daúr; i per la l (que ha donat r en antic hindi), gr: ωλέη, llat: ulna, gòtic: aleina, etc.