consorci

associació
m
Biologia

Unitat morfològica i fisiològica constituïda pel conjunt d’organismes que componen una simbiosi.

Aquest nom també designa relacions de simbiosi, comensalisme o parasitisme.