consorci

m
Economia

Associació d’empreses —que mantenen llur independència jurídica— per assolir un objectiu econòmic.

Es diferencia del trust en aquesta independència. El consorci és una forma freqüent de relligament comercial.