consorci

consorcio (es), consortium (en)
m

Unió de persones, societats, etc, que tenen un interès comú.