consort

f
m
Dret civil

El marit respecte a la dona, i inversament.