Constança de Castella

(Castrojeriz, 1354 — ?, 1394)

Duquessa de Lancaster.

Pretendent al tron de Castella com a filla legitimada (1362) de Pere I i de Maria de Padilla. Reconeguda hereva per les corts (1363), hom negocià sense resultat (1368) el seu casament amb el futur Joan I de Catalunya-Aragó. Es casà (1371) amb Joan de Gant, duc de Lancaster; foren reconeguts reis de Castella per la cort anglesa (1372), reivindicaren llurs drets per les armes i hi renunciaren pel tractat de Baiona (1388), que estipulà el casament de llur filla Caterina de Lancaster amb el futur Enric III de Castella.