constant de Planck

f
Física

Constant fonamental de símbol h i de valor 6,626 176 x 10-34Js.

Caracteritza els fenòmens del domini quàntic. Hom empra sovint la constant de Planck reduïda, h = h/2π.