constant d’estructura fina

f
Física

Constant fonamental adimensional que mesura la interacció d’una partícula carregada amb el camp electromagnètic.

El seu valor, d’acord amb mesures experimentals del 2008, és α = 1 / 137,035 999 084(51), on la xifra entre parèntesis indica la incertesa estàndard.