constant solar

f
Astronomia

Flux energètic rebut, en totes les longituds d’ona, per una superfície unitària col·locada perpendicularment a la direcció del Sol, a una distància igual a la distància mitjana de la Terra al Sol, i situada fora de l’atmosfera terrestre.