Constanţa

Judeţ de Romania, a la regió de Dobrutja.

La capital és Constanţa.