contacte de llengües

m
Lingüística i sociolingüística

Situació en què dues o més llengües conviuen en un mateix espai i són usades pels parlants de forma alternativa en situacions específiques.

Pot respondre a causes polítiques, històriques, geogràfiques, etc. Els efectes que pot tenir són el bilingüisme, l’alternança lingüística, els manlleus, la convergència, la reducció estilística o la mort lingüística.