contaminació lluminosa

contaminació lumínica
f
Ecologia

Les grans ciutats contaminen lumínicament el medi

© Fototeca.cat-Corel

Augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial.

També es considera contaminació lumínica qualsevol forma d’il·luminació artificial que afecti un medi receptor que no sigui l’objecte de la il·luminació. Els efectes perjudicials de la contaminació lumínica se centren en l’afectació dels ritmes biològics dels organismes vius, amb alteracions en nombrosos aspectes (reproducció, relació depredador-presa, migracions en els animals, pautes de floració en les plantes, etc.). L’excés de llum artificial també pot produir molèsties i afectar la qualitat de vida dels humans. Es especialment nociva per a l’observació astronòmica del cel. Amb l’objectiu de combatre aquests efectes (i també amb l’afegit de l’estalvi d’energia i de la pol·lució derivada de les fonts de llum), un creixent nombre de països tendeixen a establir regulacions per a mantenir la il·luminació artificial dins d’uns límits d’eficiència. Així mateix, també s’han desenvolupat eines per a mesurar la contaminació i s’han establert zones protegides de contaminació, que a Catalunya estan classificades com a punts de referència i espais amb un cel nocturn de qualitat (ECNQ). Dins de la primera categoria, el més destacat és el de la zona centrada pel Parc Astronòmic Montsec, que el 2013 obtingué de la UNESCO la certificació de Reserva i Destí Turístic Starlight.