continent

m
Geografia

Cadascuna de les grans extensions compostes de roques siàliques emergides de l’oceà.

Estructura

Des d’un punt de vista estructural, els continents comprenen les terres emergides, llur plataforma continental i les illes més pròximes i es distingeixen els d’Euràsia, Àfrica, l’Amèrica del Nord, l’Amèrica del Sud, Austràlia i l’Antàrtida. No obstant això, el criteri més emprat és l’històric, i hom distingeix els següents continents: Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania i l’Antàrtida. Els tres primers han constituït l’anomenat antic continent per diferenciar-lo, a partir del descobriment de Colom, del nou continent o Amèrica. L’antic i el nou continent són separats pels oceans Atlàntic i Pacífic. La superfície de tots els continents és el 29% de l’àrea total de la Terra, i és distribuïda irregularment: Les terres són més agrupades a l’hemisferi boreal que a l’austral. L’altura mitjana és de 700 m (la profunditat mitjana dels oceans és molt superior, de 3.800 m). La separació entre les terres submergides de les emergides, des del punt de vista geològic, és constituïda pel talús continental. L’estructura externa és anàloga en tots els continents, però mostra molta variació en els detalls. Cada continent té un basament precambrià de roques volcàniques i sediments metamòrfics amb roques eruptives, cobert per una capa sedimentària total o parcial. Segons la teoria de Wegener de la deriva dels continents, aquest basament, format de sial, constituïa una capa uniforme damunt el sima, la qual capa se separà lentament en les sis extensions que serien els continents.

Taula dels continents

continent km2 habitants* habitants per km2*
Europa 10.367.368 713.842.560 69 
Àsia 44.986.220 4.178.693.358 94
Àfrica 30.215.303 1.040.090.559 34
Amèrica del Nord i Central 24.374.180 542.591.607 23
Amèrica del Sud 17.804.990 391.100.935 22
Oceania 8.526.631 37.494.358 4
Antàrtida 24.374.180
* dades a 2007