contorsionisme

m
Arts de l'espectacle (altres)

Activitat acrobàtica consistent en la torsió i flexió del tronc i les extremitats de manera que les posicions aconseguides vulnerin l’estructura anatòmica normal del cos.