contracció

f
Indústria tèxtil

Encongiment normal d’un teixit en sortir del teler respecte a la longitud de l’ordit i de la trama esmerçats, a causa de les ondulacions dels fils corresponents en entrellaçar-se.