contracció

f
Gramàtica

Procés provocat per l’encontre de dues formes, de les quals una acaba en vocal i l’altra comença també en vocal o en hac, que consisteix a simplificar en una de sola aquestes dues vocals (o vocal i hac).

En català els exemples més abundosos de contracció els presenten l’article en singular, masculí o femení, amb el substantiu que acompanyi, i els pronoms personals àtons amb els verbs que completin: l’home (el home), l’avi (el avi), l’eina (la eina); porta'l (porta el), m'ha vist (me ha vist). Del fenomen de la contracció ha nascut l’anomenat precisament article contracte.