contracció relativista

f
Física

Contracció de Lorentz-Fitz Gerald ( transformacions de Lorentz ).