contracultura

f
Sociologia

Expressió amb què hom designa les manifestacions sociològiques, polítiques i artístiques vigents sobretot a la dècada del 1970 caracteritzades per l’esperit rebel, àcrata i subvertidor dels valors tradicionals del món occidental i desenvolupat.

. Lligada sobretot a la joventut, la contracultura aparegué a mitjandècada del 1960 EUA (on rebé el nom de ‘underground’, que ha passat a Europa) i a certs països europeus. Entre els precedents, cal esmentar el moviment beat. Hom cita com a primeresdeveniment contracultural les activitats dels provos (provo), però les expressions més típiques foren els hippies (hippy) i els fets de Maig del 1968. Foren vehicle dels valors i la forma de vida contraculturals el rock-and-roll, el còmic, certs corrents de les arts plàstiques com el pop art i literats com W. Burroughs o Ch. Bukowski. Bé que el terme caigué en desús des de mitjan anys vuitanta, el fenomen ha influït un gran nombre de moviments i tendències actuals, entre els quals els autoanomenats ‘alternatius’ i ‘antisistema’.