contrapiu

m
Tecnologia

Cadascun dels petits cilindres metàl·lics que van entre els pius i les molles corresponents que en els panys de serreta mantenen travat el mecanisme que mou el pestell.