contrarevolucionari
| contrarevolucionària

f
m

Partidari de la contrarevolució.