control de qualitat

m
Tecnologia

Conjunt d’operacions de verificació a les quals són sotmeses algunes mostres, triades per mètodes estadístics, d’una producció industrial, especialment en sèrie i amb màquines o instal·lacions automàtiques, per tal de poder garantir les qualitats més característiques o més importants del producte.

El control de qualitat, anomenat també control estadístic de qualitat, fou desenvolupat a Anglaterra i als EUA durant la Segona Guerra Mundial. Actualment hi ha organitzacions internacionals que atorguen llur distintiu als productes controlats per elles o amb llurs mètodes i normes.