conveni de Narbona

Invitació adreçada des de Narbona als prelats que romanien fidels a Benet XIII, per part del concili de Constança, el 13 de desembre de 1415.

Hom els oferia de reunir un concili veritablement representatiu que deposés Benet XIII (que es negava a abdicar) i elegís un nou papa. La invitació fou cursada en saber-se que Ferran I de Catalunya-Aragó es disposava a retirar l’obediència a Benet XIII, i fou ratificada el 4 de febrer de 1416.