conveni internacional

m
Dret internacional

Pacte entre estats dins l’àmbit de la comunitat jurídica internacional.

Constitueix font d’obligacions internacionals i produeix, des del moment de la seva ratificació pels governs respectius, efectes jurídics.