cop

m

Acció notable que causa admiració o impressiona profundament.