cop

m

Cadascun dels moviments repetits, o conjunt d’aquests moviments, que hom fa o que hom imprimeix a instruments, màquines, etc, en fer-los funcionar, per dur a terme una operació breu, ràpida.