cop de calor

m
Patologia humana

Síndrome que generalment apareix en persones que realitzen exercicis físics intensos, vestides inadequadament, en ambients molt calorosos.

És deguda a una fallada dels mecanismes termoreguladors i es manifesta per augment excessiu de la temperatura corporal (40-42 0 C), pell enrogida i seca, taquicàrdia i trastorns del comportament i alteracions de la consciència que, si hom no aplica cap tractament, porten a un estat de coma.