copyright
*

m
Dret

Dret que es reserva l’autor o l’editor d’una obra literària, musical, artística o científica, impresa, enregistrada, etc, d’explotar-la durant un cert temps ( propietat intel·lectual ).

Aquest nom, originari de les legislacions dels països anglosaxons, ha passat a designar aquest dret protegit internacionalment per la Convenció Universal del Copyright del 1952.