Coquimbo

Regió de Xile.

La capital és La Serena (87 456 h [1982]), centre comercial d’un rerepaís agrícola i miner.