coquització

carbonització de l’hulla
f
Química

Destil·lació seca dels carbons bituminosos.

Té dues finalitas diferents: la producció de gas ciutat, en la qual hom obté carbó de coc com a subproducte, i l’obtenció de coc metal·lúrgic, on el subproducte és el gas, emprat principalment com a combustible, que ha esdevingut una font de matèries primeres per a la síntesi orgànica.