cor

m
Música

Composició musical destinada a ésser cantada per un grup de persones.