corba de nivell

corba isohipsa
f
Geografia

Línia imaginària que, en un mapa o plànol, uneix els punts d’igual altitud en el territori.

El seu ús en els mapes permet mostrar les característiques bàsiques que defineixen el relleu d’un territori determinat. Així, les corbes de nivell molt juntes al mapa representen pendents pronunciats al territori, mentre que les corbes de nivell separades indiquen pendents molt suaus.