Córdoba

Província de l’Argentina, a la regió del Centre.

La capital és Córdoba. Morfològicament s’hi delimiten dos sectors: un de pla, a l’est i al sud, i un altre de muntanyós, a l’oest i al nord-oest, ocupat per la serralada de Córdoba. El clima hi és temperat, de tendència a la continentalitat, amb temperatures mitjanes anuals entre els 19°C al nord i els 16°C al sud; la pluviositat és d’uns 1 000 mm anuals, amb una distribució molt irregular (més humit cap al sud) i amb una estació seca de maig a setembre. La província és drenada per nombrosos rius: uns que davallen de la Sierra de Córdoba i es perden a l’àrea endorreica de Salinas Grandes, i uns altres que desguassen a la Mar Chiquita, com el Dulce, Primero i Segundo; els rius Tercero i Cuarto, al centre, pertanyen a la conca del Paraná; al sud, el Quinto es perd en l’àrea endorreica dels Bañados de la Amarga. Al nord-oest predomina el bosc xerofític, i a la muntanya, la vegetació arbustiva i el bosc; al sud-oest, l’estepa àrida, i al centre i a l’est, la sabana. La població ha augmentat molt des del començament del s. XX gràcies a la immigració d’europeus, principalment d’italians i d’espanyols. Les principals activitats econòmiques són l’agricultura (cereals, cacauets), la ramaderia (oví, porcí) i la mineria (manganès, beril, bismut, tungstè, mica). La indústria (indústries derivades de l’agricultura i de la ramaderia, metal·lúrgiques i mecàniques), sobretot entorn de la capital, és també important.