Corn Laws

Lleis del blat

Lleis promulgades a Anglaterra al s. XVII, que regulaven l’exportació i importació de gra.

El 1673 hom proclamà la Bounty Act, proteccionista, que assegurava als productors el monopoli en el mercat interior. La seva aplicació provocà problemes d’abastament, i al s XIX sorgiren importants revoltes urbanes. El 1838 hom creà la League Anti-Corn Law a Manchester, dirigida per Richard Cobden. El 1846 aquestes regulacions foren revocades.