Corneli Nepos

Cornelius Nepos (la)
(?, aprox. 100 aC — ?, aprox. 25 aC)

Poeta i historiador romà.

Fou amic de Catul i de Ciceró, i sembla que visqué allunyat de la vida pública. Després d’una primera etapa de poeta, es dedicà exclusivament al gènere biogràfic i a la història, que conreà amb un mètode retòric i anecdòtic. D’entre les seves obres es destaca De viris illustribus , conservada fragmentàriament i on, seguint el criteri que després adoptaria Plutarc, comparava les vides de personatges grecs i romans.