Cornèlia

Gens o orde gentilici de l’antiga Roma del qual sorgiren diverses branques (n’és una de les més conegudes i importants la dels Escipió).

Era d’origen patrici, però també hi hagué branques d’origen plebeu, com la dels Balb.