cornubianita

f
Mineralogia i petrografia

Corniana formada a partir de roques argiloses no carbonatades.