Corominas

Família d’industrials tèxtils i banquers originària de Mura i establerta a Sabadell.

Josep Corominas i Humbert (Sabadell 1797 — 1874) hi instal·là, el 1820, un taller rudimentari. El seu fill Joan Baptista Corominas i Pla (Sabadell 1823 — 1887) continuà l’activitat del pare i construí el vapor Corominas, també conegut per l’Esmolet. Fou un dels fundadors del Banc de Sabadell (1881). El seu fill Manuel Corominas i Ferret (Sabadell 1868 — 1931) i el seu net Manuel Corominas i Sánchez (Sabadell 1895 — 1943) continuaren l’empresa, que girà sota el nom de M. Corominas SA. El primer fou president de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, i el segon, de la Cambra de Propietat i del Banc de Sabadell. El besnet de Joan Baptista Joan Corominas i Vila (Sabadell 1920 — Barcelona 2012) fou president d’aquesta entitat entre els anys 1976 i 1999, període durant el qual esdevingué un dels primers bancs catalans i també de l’Estat espanyol.