Coropuna

Cim dels Andes del Perú, a la Cordillera Occidental (6 613 m alt.).