Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

CCRTV (sigla)

Nom que rebé fins el 2007 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals .