Corpus Iuris Civilis

Nom donat al sXII a la compilació de dret romà duta a terme per ordre de Justinià (sVI), la qual tingué vigència fins als temps moderns.

Comprèn El Codi , compilació de constitucions imperials en dotze llibres; el Digest , recull (en cinquanta llibres) de solucions donades a casos concrets com a resultat de la pràctica dels juristes; les Institucions , dedicades a l’ensenyament del dret; i les Novel·les (o Novellae Constitutiones post Codicem ), que recullen les noves constitucions dictades per Justinià des de la promulgació del seu Codi fins a la seva mort (565). Al final hi ha un recull medieval anomenat Libri feudorum , relatiu als llombards.