corrent de marge occidental

m
Geografia

Corrent localitzat al marge occidental de les conques oceàniques dirigit de l’equador als pols.

Els girs subtropicals es caracteritzen per tenir corrents més intensos i estrets als seus marges occidentals (corrent del Golf, corrent de Kuroshiro), a causa de la variació del paràmetre de Coriolis amb la latitud.