corrent del Golf

Gulf Stream (en)

Els tres segments del tram septentrional són indicats en colors diferents i limitats per les corbes isotermes. En el delta del corrent del Golf s’originen els altres corrents de l’Atlàntic Nord

© fototeca.cat

Corrent marí de l’hemisferi boreal, a l’Atlàntic occidental.

La raó última del seu enorme cabal (el segon del món en importància) és la tendència del sistema hidrològic del planeta a disminuir el desequilibri tèrmic entre les zones tropicals i les polars; les pecualiaritats del corrent depenen de la geografia de la conca afectada i de la interacció amb la resta de corrents marins de la zona. El corrent és compost de dos trams principals, un de meridional i un de septentrional. El tram meridional és originat quan a les aigües càlides (a una mitjana de més de 25°C) i ràpides, que surten del Golf de Mèxic cap a l’Atlàntic accelerades pel canal de Florida, s’afegeixen les aigües del corrent de les Antilles i dels Sargassos. El tram septentrional (el situat per damunt del cap d’Hatteras) es caracteritza pel fet que el corrent se separa del continent. És dividit en tres segments. El més meridional, anomenat Gulf stream 1 , forma una franja estreta (d’uns 100 km d’amplada) on les aigües, tèbies (estiu 20-25°C, hivern 12-18°C), salades i ràpides (3-7 km/h) formen subcorrents sinuosos. El segment central (d’uns centenars de quilòmetres d’amplada) és constituït per aigües de pendent (que es mouen a causa del pendent de la superfície de l’oceà), temperades (estiu 20°C, hivern 10-12°C), moderadament salades i de poca velocitat; originen, d’una banda, un corrent cap a l’oest (en direcció contrària al Gulf stream 1 ) i, d’una altra banda, un corrent cap a l’est, anomenat Gulf stream 2 . Finalment, al sud del banc de Terranova, aquest darrer es subdivideix en dos, tot donant lloc al Gulf stream 3 , que es dirigeix cap al Nord. El corrent del Golf s’acaba en l’anomenat delta del corrent del Golf , situat cap als 40° de longitud est, on s’originen els corrents de l’Atlàntic nord. El corrent del Golf té una rellevant importància per a la climatologia i la biologia de l’oceà atlàntic, en especial, per a les zones marines i continentals afectades.