corrent inercial

m
Geografia

Moviment horitzontal de l’aigua en el qual cada partícula fa un recorregut circular i torna al seu punt d’origen, en un temps (període) la meitat del dia pendular (al pol és d’11,97 hores, i a 45º de latitud, de 16,93 hores).

Formalment, es correspon amb les equacions de la hidrodinàmica quan la velocitat horitzontal no és nul·la, no hi ha gradients horitzontals de pressió ni fricció i només hi actua l’acceleració de Coriolis.