corrent tel·lúric

m
Meteorologia

Conjunt de corrents elèctrics que circulen per l’atmosfera.

Quan fa bon temps aquests corrents són constituïts pels moviments d’ions positius en sentit vertical cap a la superfície terrestre i d’ions negatius en sentit contrari, a causa del camp elèctric vertical de dalt a baix existent entre la ionosfera i la superfície terrestre. Aquests elements poden considerar-se, respectivament, com les plaques positiva i negativa d’un condensador, el condensador tel·lúric, amb l’atmosfera com a dielèctric. En el cas de les tempestes, els corrents elèctrics tenen noms específics (llamps, llampecs, etc.).